Zvuková signalizácia, ktorá hlási hrozbu nebezpečenstva

Účelom hlasovej požiarnej signalizácie je včas adresovať nebezpečenstvo a pomôcť pri evakuácii z nebezpečnej zóny. Hlasová a elektronická požiarna signalizácia (HSP a EPS) tvoria jednotný systém, ktorý slúži na zabezpečenie objektov a priestorov pri požiari. V dnešnej dobe sa tento systém stal štandardom každého projektu. Zároveň je možné tento systém využiť aj na komerčné účely.

Systém tvorí:

  • rozhlasová ústredňa
  • regulátory hlasitosti
  • reproduktory

Radi vám zabezpečíme montáž, uvedenie do prevádzky a servis tohto systému.