Ochrana pred vstupom nepovolaných osôb

EZS sú elektronické zabezpečovacie systémy, ktoré slúžia na ochranu objektov pred vstupom nepovolaných osôb. Systém tvoria spoľahlivé a účinné komponenty, ktoré v prípade pokusu o vniknutie do objektu okamžite odovzdajú informáciu zodpovednej osobe alebo príslušným systémom.

Moderné detektory zachytávajú a identifikujú činnosti akými sú:

  • otvorenie okna a dverí
  • rozbitie skla
  • pohyb osoby
  • pokus o zneškodnenie komponentov EZS

Všetky udalosti, ktoré zachytávajú jednotlivé detektory vychodnocuje ústredňa EZS. Nevyhnutnou súčasťou systému je zálohovanie dát, ak by došlo k výpadku el. prúdu.

Vypracujeme Vám návrh a zabezpečíme montáž pre Váš dom, byt, kanceláriu alebo iný objekt, pre ktorý chcete zabezpečiť maximálnu ochranu.

Namontujeme a uvedieme do prevádzky elektrovrátnika

V rámci našich služieb namontujeme a uvedieme do prevádzky tzv. elektrovrátnika - ide o elektronický zvonček, pomocou ktorého môžete komunikovať a vpustiť osoby na váš pozemok z pohodlia vášho domova. Elektrovrátnik môže mať akustickú formu alebo môžete priamo s kamerou vidieť, kto stojí pri vašich vstupných dverách.