Realizujeme elektromontážne a elektroinštalačné práce pre firmy a polyfunkčné budovy. Zabezpečíme VN/NN elektroinštalácie, štruktúrované kabeláže, EPS, HSP, EZS a zabezpečovacie systémy.

V rámci komplexnej elektroinštalácie vám zrealizujeme montáž káblových trás, inštaláciu káblov, montáž ovládacích panelov, svietidiel, rozvodných skríň, koncových prvkov a všetko uvedieme do prevádzky.

V priebehu 6-ročného pôsobenia na trhu sme prácami na projektoch nadobudli cenné skúsenosti. Pracovali sme na:

 • priemyselných projektoch
 • nemocniciach
 • kancelárskych priestoroch
 • bankách
 • logistických halách
 • teplárňach
 • elektrárňach
 • obchodných priestoroch
 • realizáciách pre developerov a pre veľké firmy
 • dodávke elektrotechnických materiálov a elektromontážnych prác
 • podpore pri realizácii elektromontážnych prác pre veľké projekty