Firma je zameraná na elektroinštalačné a elektromontážne práce, pôsobí na slovenskom a zahraničnom trhu. Zastrešujeme flexibilný tím skúsených, vyškolených pracovníkov s technickým vzdelaním. Cieľom spoločnosti je poskytovanie kvalitných komplexných služieb prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov.

Niekoľkoročné pôsobenie v oblasti elektroinštalácií a elektromontáží nám prinieslo veľa skúseností. Vykonávame domové a bytové elektroinštalácie, priemyselné elektroinštalácie (logistické a výrobné haly, elektrárne, teplárne), elektroinštalácie multifunkčných objektov (kancelárie, banky, reštaurácie, kaviarne, podzemné-nadzemné parkoviská), elektroinštalácie zdravotníckych objektov (nemocnice, polikliniky).

Naša firma sa zaoberá komplexnou elektroinštaláciou od montáže káblových trás, ťahania káblov, montáž rozvádzačov, finálnych komponentov až po ich pripojenie a spustenie do prevádzky. V oblasti slaboprúdových inštalácií využívame overené inovatívne technológie umožňujúce integráciu so silnoprúdovou inštaláciou a systémami riadenia budov.